Η νέα δικτυακή πύλη παρέχει πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Find us on social media

Ασφαλής σύνδεση

Διαγωνισμός Αξ/κών ΛΣ ειδικότητας Κυβερνήτη/Μηχανικού

Η υπηρεσία υποβολής αίτησης είναι ανενεργή

Προθεσμία υποβολής από 20/09/2021 έως και 21/10/2021
ΦΕΚ προκήρυξης
Απόφαση προκήρυξης
2021 © HCG Portal  ΔΗΔΕΠ Β'
Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τα αναγκαία cookies για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του